SOLAR GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
SOLAR GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

SOLAR GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

Kaç Güneş Paneli ihtiyacınız var: Panel Boyutu ve Çıkış Faktörleri        AKDENİZ ELEKTRİK KONYA 

 
                               
                                 
Bu verilere göre:                                
                                 
Günlük ortalama enerji tüketimi= Haftalık enerji ihtiyacı;          
                                 
= 42672/7≈6096 Wh/gün  
 
Sistem verimliliği;  
                                 
Ƞsis= Ƞpv.Ƞakü.Ƞinv (Ƞpv: panel verimi, Ƞakü: akü verimi, Ƞinv: invertör verimi)  
                                 
YE= ÜGE*(Ƞsis) formülleri ile hesaplanabilmektedir. (Burada YE yükün enerjisini, ÜGE üretilmesi gereken enerjiyi ifade etmektedir)  
                                 
PS= Günlük enerji ihtiyacı/(Panel gücü * Güneşlenme süresi)  
                                 
=6096/(260 W) * (3.5) = 6.69 ≈ 7 adet panel  
                                 
Sistemin kurulu gücü = toplam panel sayısı * 1 panelin gücü  
                                 
(7 adet panel) * (260 W) = 1.820 W ≈ 2 kW kurulu gücünde bir sistem yeterli olacaktır.  
                                 
Aylık toplam elektrik enerjisi kullanımı= Günlük enerji tüketimi * 30  
                                 
= 188,9 kWh  
                                 
Aylık toplam üretilip şebekeye aktarılan enerji: 60 kWh  
                                 
Aylık net fatura: 188,9 kWh – 60 kWh = 128,9 kWh x (saatlik elektrik fiyatı)  
                                 
Eğer akü hesabı yapılmak istenirse;  
                                 
Akü Kapasitesi = Günlük enerji ihtiyacı/Deşarj olma faktörü)* Kapalı geçen gün sayısı  
                                 
6096 Wh günlük enerji ihtiyacı, 0,65 deşarz faktörü ve 1,5 kapalı geçen gün sayısı dikkate alındığında;  
                                 

Akü kapasitesi bu denkleme göre 14068 W olarak hesaplanacaktır. Akü sayısı akü kapasitesine ve akünün kaç saat boyunca ne kadar akım üretebileceğini gösteren amper-saat(Ah) değerine göre belirlenir. İki tane 12 V ‘luk akü seri bağlanırsa sistem gerilimi 24 V olur. 200 Ah’lik aküler kullanılırsa 14068 Wh enerji elde edebilmek için 2 tane akünün seri bağlı olduğu 4 paralel kola ihtiyaç vardır. Bu durumda her biri 200 Ah toplam 8 tane aküye ihtiyaç vardır. Böyle bir sistem 200x24x4=19200 Wh enerji depolayabilmektedir.

 

Güneş Enerjisi Örnek Hesaplama:  
                                 
Örneğin; buzdolabı, televizyon, bilgisayar, ütü, fırın, çamaşır makinesi ve aydınlatma için evimizin ihtiyaç duyduğu haftalık enerji miktarı Tablo 1’deki gibi olsun:  
                           

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014